Άννα Ευθυμίου / Υπάρχουν σημεία που πρέπει να βελτιωθούν στο εργασιακό νομοσχέδιο για να είναι επ’ωφελεία του εργαζόμενου