Σύμφωνα με το έγγραφο, αντικείμενο της ανάθεσης αφορά «την διεξαγωγή ερευνητικού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή, για τις ανάγκες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας»
Ειδικότερα, το «ερευνητικό πρόγραμμα» αφορά:

2) Συνδυασμός ποσοτικής τηλεφωνικής έρευνας Ν=1.000 και ποσοτικής online έρευνας Ν=1.000

Όπως αναφέρεται, η πληρωμή της δικαιούχου εταιρείας (συνολικού ύψους 27.280 ευρώ) θα γίνει τμηματικά με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα αυτής, μετά την έκδοση των τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις θα βαρύνουν την εταιρεία, πλην του Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Δείτε αναλυτικα την απόφαση:

 

ΠΗΓΗ : https://tvxs.gr