Σε ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΚΠΟΙΖΩ υπό την αιγίδα της ΡΑΕ με θέμα «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών» η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ Παναγιώτα Καλαποθαράκου ανέφερε ότι «η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει θέσει στις κεφαλαιώδεις προτεραιότητες της την προστασία των καταναλωτών ενέργειας δεδομένου ότι η ενέργεια, ως κοινωνικό αγαθό και καθολική υπηρεσία θα πρέπει να είναι προσιτή, προσβάσιμη, αδιάλειπτη σε όλους τους καταναλωτές». Είναι γεγονός ότι τα παράπονα για το ρεύμα βρίσκονται στη δεύτερη θέση των καταγγελιών της ΕΚΠΟΙΖΩ. Κατά την ΕΚΠΟΙΖΩ στα θέματα που αφορούν την ενέργεια διαπιστώνεται:

 • μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών,
 • η αγορά εμφανίζει σοβαρές δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις που πλήττουν τελικά όλους τους χρήστες της, τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις,
 • η προώθηση των υπηρεσιών γίνεται συχνά με εμπορικές πρακτικές που δημιουργούν ανακριβείς και παραπλανητικές εντυπώσεις και συγκαλύπτουν ή αποσιωπούν κρίσιμα για την απόφαση του καταναλωτή στοιχεία
 • οι συμβάσεις εμπεριέχουν αδιαφανείς και άνισους όρους

Επιμέρους προβλήματα κατά την ΕΚΠΟΙΖΩ είναι:

 • Τα τιμολόγια των διαφόρων προγραμμάτων που προσφέρουν οι προμηθευτές εμφανίζουν πολυπλοκότητα που κατά την κρίση μας δεν δικαιολογείται από εμπορικές ανάγκες των προμηθευτών και καταλήγουν απλά και μόνο να δυσχεραίνουν την κατανόησή τους από τους καταναλωτές.
 • Ο καταναλωτής δεν λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τις δυσμενείς συνέπειες που μπορεί να έχει το πρόγραμμα, ιδίως σχετικά με τις ρήτρες αναπροσαρμογής.
 • Προγράμματα προμήθειας εμφανίζονται ως έχοντα σταθερό πλαίσιο τιμής, δίχως αυτό να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
 • Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται για διάφορες επιμέρους χρεώσεις είναι ασαφείς και παραπλανητικοί.
 • Αδικαιολόγητες ποινές υπονομεύουν το δικαίωμα των καταναλωτών να αλλάξουν προμηθευτή.
 • Οι προμηθευτές προβαίνουν μονομερώς σε τροποποίηση βασικών στοιχείων της σύμβασης, δίχως αυτό να δικαιολογείται με βάση νόμιμους όρους της σύμβασης.
 • Οι συμβάσεις είναι δυσνόητες, δυσανάγνωστες, πολυσέλιδες με κατά κυριολεξία “ψιλά γράμματα”, με πλήθος αδιαφανών ή καταχρηστικών όρων.
 • Οι συμβάσεις για σταθερή τιμολόγηση διαμορφώνονται σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα.
 • Σε συμβάσεις με κυμαινόμενη τιμολόγηση προμηθευτές κάνουν χρήση καταχρηστικών όρων για να προσαυξάνουν τα κέρδη τους.
 • Υπήρξαν περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης αδικαιολόγητης χρέωσης για τους έγχαρτους λογαριασμούς.
 • Επικρατεί η ελλιπής, αν όχι η ανύπαρκτη, προσυμβατική ενημέρωση (Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγματοποίησε μυστική έρευνα σε επτά προμηθευτές ενέργειας και κανένας από αυτούς δεν έδωσε γραπτή ενημέρωση κατά παράβαση του Κωδικα Προμήθειας).
 • Ακολουθούνται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές/παραπλανητικές διαφημίσεις αφού τα στοιχεία που προτάσσονται ή με τα οποία προσεγγίζονται οι καταναλωτές αποδεικνύονται ανακριβή (η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει προσφύγει στο ΣΕΕ για παραπλανητικές διαφημίσεις και έχουμε δικαιωθεί).
 • Η εξυπηρέτηση των πελατών είναι πλημμελής/κακή.
 • Οι ρυθμίσεις για τους καταναλωτές που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε αδυναμία είναι ανελαστικές.

ΠΗΓΗ : https://tvxs.gr