ΔΕΗ / Νέα επιβάρυνση στους λογαριασμούς ρεύματος

Στην παγίωση επιπλέον επιβάρυνσης, ενσωματωμένης στους λογαριασμούς ρεύματος νοικοκυριών και υπαγόμενων σε Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (KOT), επαγγελματιών και αγροτών, που συνεπάγεται η επιβολή ρήτρας, βάσει του χονδρεμπορικού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, προχωρά η ΔΕΗ, αν και καθετοποιημένος παίκτης της αγοράς, δηλαδή προμηθευτής και παραγωγός ηλεκτρισμού, με συμμετοχή στη διαμόρφωση της χονδρεμπορικής τιμής.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ “στο πλαίσιο υποδείξεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων Χαμηλής Τάσης (Απόφαση ΡΑΕ υπ. αριθμ. 409/2020), προβαίνει από την 5.8.2021 σε κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας με βάση το CO2 από τα Τιμολόγια της Χαμηλής Τάσης στα οποία εφαρμόζεται και σε αντικατάστασή της από τη ρήτρα αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας, η οποία βασίζεται στην Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς”.

Επομένως για τις καταναλώσεις του τριμήνου Μαΐου – Ιουλίου ισχύει χρέωση ρήτρας CO2 στους λογαριασμούς, ενώ από τον Αύγουστο εφαρμόζεται η νέα ρήτρα.

Η χρέωση θα εμφανίζεται μεν στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς διακριτά, όμως ο τρόπος υπολογισμού βασίζεται σε μηχανισμό με βάση συντελεστή προσαύξησης, ο οποίος επιλέγεται ελεύθερα από τον προμηθευτή. Κατά τη ΔΕΗ για κάθε ημερολογιακό μήνα υπολογίζεται η αντίστοιχη χρέωση αναπροσαρμογής που προκύπτει από τύπο υπολογισμού και πολλαπλασιάζεται με τις κιλοβατώρες κατανάλωσης του ημερολογιακού μήνα.

Η επιβολή της ρήτρας, θεωρητικά τουλάχιστον, μπορεί να οδηγήσει και σε καθοδική χρέωση, εφόσον μειωθεί το χονδρεμπορικό κόστος, όμως για παράδειγμα το 2020, οπότε λόγω πανδημίας η χονδρεμπορική τιμή κατέρρευσε (κάποιους μήνες ξεπέρασε και το 50%), η ΔΕΗ δεν προχώρησε σε αντίστοιχη ενεργοποίηση ρήτρας για την ανακούφιση των νοικοκυριών, αλλά καρπώθηκε όλα τα υπερκέρδη.

Έτσι η έκπτωση 30%, με δεδομένες τις ανατιμήσεις του 2019 (έως περίπου 20%) και την επιβολή της νέας ρήτρας, είναι στην ουσία ανύπαρκτη με στόχο να… χρυσώσει το χάπι.

Ενδεικτικό του ύψους της επιβάρυνσης από τη νέα ρήτρα είναι ότι στο νέο πρόγραμμα MyHome Enter προσφέρεται τιμή κιλοβατώρας μειωμένη κατά 5% χωρίς ρήτρα, ενώ στα “κλασικά” τιμολόγια η έκπτωση ανέρχεται στο 30% λόγω ρήτρας.

(ΠΗΓΗ : https://www.avgi.gr)