Θέματα , Λύσεις και Σχόλια των πανελλαδικών εξετάσεων 2021 από την ΟΕΦΕ

Ευχόμαστε σε όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 2021, Καλή επιτυχία!
Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται καθημερινά καθ΄όλη τη διάρκεια των εξετάσεων τα θέματα,
οι λύσεις τους και ο σχολιασμός τους από την ΟΕΦΕ.

Θέματα και λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2021 ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων (ΓΕΛ).

Δευτέρα 14/6/2021

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός

Τετάρτη 16/6/2021

Αρχαία Ελληνικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Βιολογία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός

Παρασκευή 18/6/2021

Κοινωνιολογία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Χημεία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Πληροφορική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός

Τρίτη 22/6/2021

Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Ιστορία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Οικονομία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός

Θέματα και λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2021 ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων ΕΠΑΛ.

 

  Τρίτη 15/6/2021

Νέα Ελληνικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός

Πέμπτη 17/6/2021

Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Σάββατο 19/6/2021
Ανατομία Φυσιολογία ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Δίκτυα Υπολογιστών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός

Τετάρτη 23/6/2021

Ηλεκτροτεχνία 2
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός

Πέμπτη 24/6/2021

Υγιεινή
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Στοιχεία Μηχανών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός

Παρασκευή 25/6/2021

Ηλεκτρικές Μηχανές
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Ναυσιπλοϊα ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Ναυτικές Μηχανές
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός

Σάββατο 26/6/2021

Τεχνολογία Υλικών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Οικοδομική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Μηχανές Εσωτερικής Κάυσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Ψηφιακά Συστήματα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός

Δευτέρα 28/6/2021

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Κινητήρες Αεροσκαφών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(ΠΗΓΗ : https://www.oefe.gr)