Κυβέρνηση Μητσοτάκη / Εκτός τροχιάς κινείται ο κρατικός προϋπολογισμός

Τάσεις μονιμότητας εμφανίζει ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Οι αποκλίσεις συνεχίστηκαν και στο πεντάμηνο, με αποτέλεσμα στο τέλος του περασμένου Μαΐου να καταγραφεί υπέρβαση του πρωτογενούς ελλείμματος του προϋπολογισμού του ελληνικού κράτους κατά 1 δισ. ευρώ, αφού διαμορφώθηκε στα 8,17 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 7,17 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού κατήλθαν σε 19.934 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 281 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 16.920 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 132 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2021. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.644 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 22 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.666 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.683 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 254 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάιο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.165 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 209 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.466 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 141 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 2.981 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2021, παρά τις επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα λόγω των lockdown στους μήνες που προηγήθηκαν.

(ΠΗΓΗ : https://www.avgi.gr )