17 φορολογικές μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Μάριος Χριστοδούλου

Ποια είναι τα ορόσημα που πρέπει να επιτύχει το υπουργείο Οικονομικών για να εξασφαλίσει την ομαλή ροή των ευρωπαϊκών πόρων μέχρι το 2025.

Μέτρα για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής με «hi-tech» εργαλεία, αυτοματοποιημένες επιστροφές φόρων αλλά και ισχυρά κίνητρα για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στη λίστα με τις μεταρρυθμίσεις που θα αναπτύξει το υπουργείο Οικονομικών με τα 183 εκατ. ευρώ των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Οπως προκύπτει από το κείμενο του Εθνικού Σχεδίου που εγκρίθηκε από την Ευρ. Επιτροπή, η ψηφιακή αναβάθμιση των φορολογικών υπηρεσιών αφορά 17 μεταρρυθμίσεις συνολικά με ορίζοντα υλοποίησης έως και το 2025. Το στοίχημα για την ελληνική φορολογική διοίκηση και γενικότερα για την κυβέρνηση είναι η εκπλήρωση των χρονικών οροσήμων και των στόχων που έχουν τεθεί, ώστε οι δόσεις από τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια να εκταμιεύονται κανονικά.

Η πρώτη εκταμίευση, ύψους 3,9 δισ. ευρώ με τη μορφή προκαταβολής, θα γίνει τέλος Ιουλίου μετά από έγκριση που θα δοθεί στο Συμβούλιο του Ecofin στις 13 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα αρχίζει η μάχη των οροσήμων. Για να πάρει η Αθήνα άλλη μία δόση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους 1,97 δισ. έως το τέλος του έτους θα πρέπει να ολοκληρώσει 13 ορόσημα που συνδέονται με τις επιδοτήσεις και άλλα δύο με το σκέλος των δανείων. Τα ορόσημα και οι στόχοι θα φιλτράρονται από ειδική επιτροπή.

Οι 17 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στο φορολογικό πεδίο με τα αντίστοιχα χρονικά ορόσημα έχουν ως εξής:

1. Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) – Εναρξη ισχύος του νόμου 1ο τρίμηνο 2022.

2. Ανάπτυξη και διασύνδεση με την ΑΑΔΕ 500.000 ταμειακών μηχανών – 2ο τρίμηνο 2024.

3. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, χάρτης πορείας κανονιστικών αποφάσεων – 1ο τρίμηνο 2022.

4. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου με νέα ηλεκτρονικά όπλα σε όλο το φάσμα της αγοράς – 3ο τρίμηνο 2022.

5. Ολοκλήρωση του έργου διασύνδεσης και χρήσης τραπεζικών πληροφοριών τρίτων από την ΑΑΔΕ – 2ο τρίμηνο 2023.

6. Πλήρως αυτοματοποιημένες επιστροφές ΦΠΑ, έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος – 4ο τρίμηνο 2023.

7. Ολοκλήρωση της έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας διαχείρισης υποθέσεων για τους φορολογικούς ελέγχους, η οποία θα χρησιμοποιεί το σύστημα επιχειρηματικών πληροφοριών/ανάλυσης δεδομένων – 4ο τρίμηνο 2025.

8.Ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος φορολογίας και ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της – 4ο τρίμηνο 2025.

9. Εναρξη λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων – 4ο τρίμηνο 2025.

10. Υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις των ΜΜΕ στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση – 4ο τρίμηνο 2021.

11. Νομοθεσία για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών – 4ο τρίμηνο 2021.

12. Πρόγραμμα κωδικοποίησης φορολογικής νομοθεσίας – 3ο τρίμηνο 2021.

13. Νομοσχέδιο για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων – 3ο τρίμηνο 2021.

14. Νομοθεσία για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων, καθώς και κινήτρων σε θέματα αδειοδοτήσεων για συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές – 1ο τρίμηνο 2022.

15.Αύξηση της ικανότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας – 2ο τρίμηνο 2022.

16. Νέα κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – 2ο τρίμηνο 2023.

17. Ολοκλήρωση της αρχικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας και του πληροφοριακού συστήματος για τους φορολογούμενους – 2ο τρίμηνο 2024.

α. Θέσπιση της κωδικοποίησης του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου για την απλούστευση και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εξής:

● του Κώδικα ΦΠΑ,
● των τελών χαρτοσήμου,
● των φόρων περιουσίας,
● του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ),
● του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

β. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και ειδικού ιστότοπου πληροφοριών για τους φορολογούμενους.

(ΠΗΓΗ : https://www.efsyn.gr )