Μανώλης Παναγιωτάκης / Η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν καταργείται

«Αν μέχρι πέρυσι, ο λιγνίτης ήτανε μία φορά πολύτιμος στις σημερινές συνθήκες έχει γίνει χίλιες φορές πολύτιμος»