Μέγαρα / Περιβαλλοντικό έγκλημα από την πίσω πόρτα

Ηλέκτρα Βισκαδουράκη

Το περιβαλλοντικό έγκλημα της δημιουργίας μονάδων καύσης απορριμμάτων δρομολογεί η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος στην περιοχή των Μεγάρων επικυρώνοντας τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία αναμένεται να έρθει προς έγκριση στο περιφερειακό συμβούλιο Αττικής. Πρόκειται για συνέχεια του περιβαλλοντικού εγκλήματος που διαπράττεται στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Φυλή, όπου επίσης δρομολογείται μονάδα καύσης απορριμμάτων.

Το ζήτημα φέρνει στην επιφάνεια το «Δυτικό Μέτωπο» επισημαίνοντας ότι, ενώ το εργοστάσιο της εταιρείας Skyplast IKE στη θέση Παππά Περιβόλι στο ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟ.ΠΑ. των Μεγάρων «αδειοδοτήθηκε αρχικά το 2017 για τη δραστηριότητα αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων μεταλλικών και μη μεταλλικών υλικών», αλλά «σήμερα ζητάει να αδειοδοτηθεί μια εντελώς διαφορετική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει και τη ‘συναποτέφρωση’».

Συγκεκριμένα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία έχει εγκριθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος για τη δημιουργία μονάδας «ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΚΔΑΥ), επεξεργασίας και αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και συναποτέφρωσης», βασίζεται στις νομοθετικές παρεμβάσεις επί υπουργίας Χατζηδάκη, όπου στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων η καύση παίρνει κυρίαρχο ρόλο, ως μέρος της διαχείρισης απορριμμάτων, υπονομεύοντας ευθέως την ανακύκλωση υλικών.

Έτσι λοιπόν το υπουργείο Περιβάλλοντος ζητάει από το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής να εγκρίνει τη δημιουργία της μονάδας της εταιρείας Skyplast ΙΚΕ στη θέση Παππά Περιβόλι του Δήμου Μεγαρέων, με προσωπικό που θα αριθμεί τα 37 άτομα χωρισμένα σε έως και τρεις βάρδιες ημερησίως.

Η ΜΠΕ αναφέρει ότι η συγκεκριμένη μονάδα θα υποδέχεται σε ημερήσια βάση 100 τόνους μη επικίνδυνων αποβλήτων. Τα απόβλητα θα προέρχονται αφενός από «τα δημοτικά ανάμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα συσκευασίας (μπλε κάδους) ή προδιαλεγμένα ρεύματα αυτών, τα οποία θα μεταφέρονται με δημοτικά απορριμματοφόρα», αφετέρου από τα «μη επικίνδυνα υλικά συσκευασίας, που προκύπτουν από βιομηχανικές – εμπορικές δραστηριότητες και άλλα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα συναφούς προέλευσης».

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, «η εταιρεία θα παραλαμβάνει την πρώτη ύλη, η οποία είναι συμπιεσμένα μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα από Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), καθώς και από υπολείμματα χαρτιού, αλουμινίου και λοιπών πλαστικών υλών». «Τα απόβλητα θα παραλαμβάνονται συμπιεσμένα υπό τη μορφή μπάλας και θα οδηγούνται στη χοάνη τροφοδοσίας της γραμμής επεξεργασίας» αναφέρεται στο ίδιο κείμενο.

Ακολούθως στη συγκεκριμένη μονάδα θα γίνεται ο διαχωρισμός και η δευτερογενής επεξεργασία σε RDF, δηλαδή συμπιεσμένο υλικό προερχόμενο από υλικά υψηλής θερμικής αξίας με σκοπό την καύση τους κυρίως από την τσιμεντοβιομηχανία. Επίσης προβλέπεται σε ετήσια βάση η «συναποτέφρωση μη επικίνδυνων αποβλήτων» των 26.280 τόνων, όπως και η διαχείριση υπολειμμάτων καύσης, τα οποία προσδιορίζονται σε 5.500 τόνους κατ’ έτος!

Στη ΜΠΕ αναφέρεται ότι «το τμήμα συναποτέφρωσης θα επεξεργάζεται απόβλητα που παράγονται είτε από τη δική της παραγωγική διαδικασία είτε από διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες της οικονομίας (π.χ. γεωργία, κηπευτική, δασοκομία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων κ.λπ.), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής και δύναται να προσφέρουν μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα υψηλής θερμογόνου δύναμης».

Ο εξοπλισμός για τους δύο καυστήρες είναι γερμανικής τεχνολογίας της εταιρείας Michaelis GmbH & Co. KG με έδρα το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Στον θάλαμο καύσης θα πραγματοποιείται η καύση των αποβλήτων σε θερμοκρασία 950°C, η οποία θα διαρκεί από 5 έως 15 λεπτά. Κατά την καύση των αποβλήτων στους δύο θαλάμους θα προκύπτει τέφρα σε ποσοστό μικρότερο του 2% των εισερχόμενων αποβλήτων. Η τέφρα θα συλλέγεται από κατώτερο σημείο του πρώτου θαλάμου καύσης εκάστου αποτεφρωτήρα. Τα καυσαέρια της καύσης θα οδηγηθούν μέσω φίλτρων στην ατμόσφαιρα.

 

ΠΗΓΗ : https://www.avgi.gr