«Ναι» από Ε.Ε. στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ευγενία Τζώρτζη

Η DG Comp ενέκρινε χωρίς αστερίσκους τη συμφωνία με το CVC Capital.Μετά την απόφαση της DG Comp ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της συναλλαγής εντός του προσεχούς διμήνου.

Η DG Comp διερεύνησε κατά πόσον η συναλλαγή θα «προκαλούσε σημαντική παρακώλυση του ανταγωνισμού στις ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα και γενικά στις ιδιωτικές νοσοκομειακές υπηρεσίες στην περιφέρεια Αττικής» και κατέληξε ότι «δεν υφίσταται σημαντική παρακώλυση του ανταγωνισμού». Οπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η DG Comp απεφάνθη ότι «η Εθνική Ασφαλιστική δεν θα διέθετε επαρκή ισχύ στην αγορά για να αποκλείσει τα ανταγωνιστικά τής Hellenic Healthcare Group νοσοκομεία και η Hellenic Healthcare Group δεν θα είχε οικονομικό κίνητρο για να αποκλείσει τις ασφαλιστικές εταιρείες που ανταγωνίζονται την Εθνική Ασφαλιστική». Ο όμιλος HHG ελέγχει στην Ελλάδα τα νοσηλευτήρια «Υγεία», Metropolitan και το πρώην «ΙασΩ General», που έχει μετονομαστεί επίσης σε Metropolitan.

Σύμφωνα με πηγές της Εθνικής Τράπεζας που αποτελεί τον πωλητή, η μεταβίβαση θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τα τέλη του α΄ εξαμήνου του 2022, ανοίγοντας και τον δρόμο για την καταβολή του τιμήματος. Η συμφωνία που υπεγράφη τον περασμένο Απρίλιο προβλέπει τη μεταβίβαση του 90,1% και το τίμημα που θα καταβάλει άμεσα το CVC ανέρχεται σε 234 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 220 εκατ. ευρώ προβλέπεται ότι θα καταβληθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε βάθος 5ετίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συμφωνίας:

• Η Εθνική Τράπεζα θα πωλήσει το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής στη νεοσύστατη –από το CVC Partners– Ethniki Holding με έδρα το Λουξεμβούργο.

Η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. απεφάνθη ότι με τη συναλλαγή «δεν υφίσταται σημαντική παρακώλυση του ανταγωνισμού».

• To CVC θα καταβάλει 234 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, η οποία θα αποκτήσει επίσης το 9,99% της Ethniki Holding.

• Η Εθνική Τράπεζα θα λάβει άλλα 125 εκατ. ευρώ σε πέντε χρόνια, δηλαδή το 2026. Το ποσό αυτό δεν θα καταβληθεί από το CVC –που είναι εγγυητής αυτής της ρήτρας– αλλά από την Ethniki Holding, της οποίας η τράπεζα θα είναι μέτοχος με 9,99% και άρα το τελικό ποσό που θα λάβει θα είναι κοντά στα 112,5 δισ. ευρώ.

• Ποσό 90 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί έως το 2026 υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι απόδοσης από την πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων από την Εθνική Τράπεζα. Τα τελευταία 30 εκατ. τελούν υπό την αίρεση ότι θα έχει επιτευχθεί η απόδοση την οποία έχει θέσει ως στόχο το CVC. Η Εθνική Τράπεζα θα καταβάλει αποζημίωση στο CVC εάν προκύψουν επιπλέον ζημίες από τα παλαιά συμβόλαια υγείας.

Με βάση το νέο επιχειρησιακό σχέδιο, η Εθνική Ασφαλιστική υπό τον έλεγχο του CVC στοχεύει σε ανάπτυξη παραγωγής μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη ανάπτυξη της αγοράς, ώστε να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιό της και συγκεκριμένα στο 19,5% έως το 2024, από το σημερινό επίπεδο του 16%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγής ασφαλίστρων ζωής και ζημιών από το 2021 έως το 2024 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 12% και 15%, αντιστοίχως, ενώ η μέση ετήσια αύξηση της κερδοφορίας πριν από φόρους υπολογίζεται στο 18%. Συγκεκριμένα, η κερδοφορία της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να αυξηθεί, από τα 67 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021, στα 82,6 εκατ. το 2022, στα 96 εκατ. το 2023 και στα 111 εκατ. ευρώ το 2024. Η υψηλή κερδοφορία εκτιμάται ότι θα επιτρέψει τη δυνατότητα διανομής μερίσματος έως και 325 εκατ. ευρώ για την προσεχή τριετία και συγκεκριμένα 170 εκατ. ευρώ το 2022, 80 εκατ. ευρώ το 2023 και 75 εκατ. ευρώ το 2024.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας δρομολογείται και η αλλαγή της διοίκησης της Εθνικής Ασφαλιστικής και με βάση την πρόταση για τα νέα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου που έχει υποβληθεί στην ΤτΕ προκειμένου να εγκρίνει την καταλληλότητά τους (fit and proper), ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας προτείνεται να είναι ο σημερινός CEO Σταύρος Κωνσταντάς, ενώ για τη θέση του προέδρου προτείνεται ο Πολωνός κ. Andrzej Klesyk. Ως εκτελεστικά μέλη προτείνονται οι κ. Σταύρος Καραγρηγορίου (CFO της Εθνικής Ασφαλιστικής) και Τάσος Αναστασίου από την Hellas Direct, ενώ ως μη εκτελεστικά μέλη οι Peter Rutland, Αλεξ Φωτακίδης, Κωστής Ρόκας ως εκπρόσωποι του CVC και η Χριστίνα Θεοφιλίδη από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας.

ΠΗΓΗ : https://www.kathimerini.gr